Seks tips ved samlivsbrudd

1. mars 2017

Det å oppleve samlivsbrudd er ofte opprivende. Mange opplever det vanskelig å holde hode klart når alt det praktiske og økonomiske skal gjennomgås og fordeles.

1. FÅ EN VERDIVURDERING AV EIENDELENE

Dette gjelder selv om du på papiret ikke eier eiendelen (eksempelvis eiendom, bil, båt etc.)
Dersom dere har vært gift er utgangspunktet likedeling, med mindre dere eksempelvis har skrevet ektepakt eller har et skjevdelingskrav i behold. I noen tilfeller kan dere ha levd på en slik måte at den ene har opparbeidet seg sameieandel i noe som i utgangspunktet var eid alene av den andre ved samlivets start. En advokat vil kunne hjelpe deg med å vurdere om dere har levd på en slik måte.
Har dere vært samboere er utgangspunktet at dere beholder det hver av dere eier. Det er viktig at dere finner ut av om dere faller inn under reglene om stiftelse av sameie også når dere har levd i samboerforhold, da dette har direkte betydning på hva dere kan ta med dere ut av forholdet. Samboere kan også ha levd på en slik måte at dere får rettigheter i det som i utgangspunktet har vært eid av den andre i sin helhet ved samlivets start.

2. KONTAKT BANKEN

Ta kontakt med banken og informer om situasjonen. Banken vil ofte kunne være behjelpelig med å få lån avdragsfritt i den fasen hvor forholdene er uklare rundt eksempelvis hvem som skal overta de enkelte eiendelene.

Be også banken beregne hvor stort lån du vil kunne få basert på din økonomi alene.

Dersom dere er gift, har dere krav på innsyn i alle økonomiske opplysninger om hverandre. Eksempelvis saldo på bruks- og sparekonto, gjenkjøpsverdi i fond, kredittkortgjeld etc. Her er ofte bankene veldig forsiktige, og dere må gjerne skriftliggjøre henvendelsen før dere får innsyn i den informasjonen dere har krav på.

3. MIDLERTIDIG AVTALE

Lag en avtale om hvordan utgiftene skal fordeles i perioden frem til endelig avtale er på plass. Blir den ene boende i tidligere fellesbolig, som den andre er medeier i helt eller delvis, kan den som flytter ut ha krav på husleie. Størrelsen på husleien og betalingsdato er det viktig å få med i den midlertidige avtalen.

4. SETT OPP SKIFTESKISSE

Dersom dere er ektefeller bør dere sette opp en oversikt over alle eiendeler og gjeld. Det er oftest verdien av eiendelen/saldo på gjeld på tidspunktet dere gikk fra hverandre eller seperasjonstidspunktet etter søknad til Fylkesmannen, som skal settes opp i denne oversikten. Skal dere likedele, deles nettoverdien mellom dere med lik del på hver. Nettoverdien får dere enten ved å overta eiendeler eller motta penger. Ofte overtar den ene eiendelen mot å betale ut den andre. I andre tilfeller har ingen av partene råd til eller ønske om å overta eiendelen alene. Eiendelen må da selges og partene deler utgifter og eventuell gevinst mellom seg. Dersom dere har ektepakt eller dere må forholde dere til skjevdelingsreglene blir oversikten vanskeligere å sette opp korrekt.

Vi anbefaler dere å ta kontakt med advokat dersom dere er usikre på hvordan dere skal gjøre dette.
Har dere vært samboere bør dere sette opp en liste over hva hvem av dere eier. Eier dere noe sammen, må eiendelen settes opp under hver av dere og markeres med eierandel. I slike tilfeller må den ene kjøpe den andre ut for å få beholde eiendelen. Dersom ingen har råd til eller ønske om å overta eiendelen alene må dere selge eiendelen og dele utgifter og eventuell gevinst mellom dere.

5. SKIFTEAVTALE

Dersom dere blir enige om hvordan oppgjøres skal gjennomføres, bør dere skriftliggjøre det dere er blitt enige om. Dette for å sikre unødvendige konflikter i etterkant. Eksempel på konflikt som kan oppstå uten skriftlig avtale er at den som ikke har overtatt eiendelen, kommer å gjør krav på å ta del i verdistigningen av eiendelen, dersom den som har overtatt denne velger å selge på et senere tidspunkt. Det er derfor viktig å formulere avtalen slik at det ikke er tvil om at dere er ferdig med oppgjøret.

6. TINGLYSING/ REGISTRERING

Dersom du skal overta eiendom som er tinglyst på dere begge, er det særdeles viktig at du ikke overfører penger til den andre før skjøte et tinglyst på deg alene. Kjøpesummen bør derfor settes på en sperret konto når avtale og skjøte er signert. Kjøpesummen utbetales den andre part når skjøte er mottatt i tinglyst stand.
Det er også viktig å sikre omregistrering av kjøretøy, oppdatere lånedokumenter via banken og avslutte/sperre tidligere felles kontoer og kredittkort.

Trenger dere bistand til å sikre at oppgjøret går riktig for seg, ikke nøl med å ta kontakt med oss.
Alle våre advokater vil kunne hjelpe dere med dette.

 

Advokatfirmaet Høivang i Sandefjord og Larvik
Telefon: 33 52 42 00
Epost: post@hoivang.no
Folkebadet.no