SAMBOER

16. mars 2023

Lurer du på hva du og din bedre halvdel bør tenke på før dere flytter sammen og blir samboere? Eller er dere allerede samboere uten noe avtaleverk. Se nedenfor hvorfor det er så viktig at man har en samboeravtale.

Mange lurer kanskje på hvorfor man trenger en samboeravtale, noen tenker rett og slett ikke på det og andre føler et ubehag å ta opp temaet med sin bedre halvdel fordi man tenker at det er uromantisk eller vil skape konflikt. En samboeravtale vil derimot sikre begge parter forutsigbarhet gjennom samlivet samt ved et potensielt brudd. En samboer/sameieavtale vil i tillegg bidra til å holde konfliktnivået nede ved et potensielt samlivsbrudd.

Vårt kontor har bistått i en rekke saker som gjelder skifte etter samlivsbrudd både hva gjelder ektefeller og hva gjelder samboere. Det en ser erfaringsmessig er at de parrene som ikke har hatt samboeravtale, har flere punkter som skaper konflikt som partene krangler om. Konfliktpunkter kan være alt i fra eierandel i boligen, vederlagskrav, opparbeidelse i sameieandel, hvem som har bidratt med hva og med hvor mye, eller hvem som har pusset opp/renovert med praktisk og økonomisk innsats. En samboeravtale som regulerer alle disse punktene vil bidra til at partene har en økonomisk forutsigbarhet hvordan et potensielt brudd vil se ut, samt bidra til forutsigbarhet under samlivet i forhold til hvor mye hver av partene skal bidra med til eventuelt oppussing og familiens daglige utgifter.

Noen punkter som bør avtales i en samboeravtale

  • eierandel
  • husleie
  • gjeld
  • kompensasjon hvis en part er hjemmeværende med felles barn,
  • felleskonto til felles regninger og husholdning,
  • forkjøpsrett

Kontakt en av våre advokater for rådgivning og for bistand til å sette opp skreddersydd samboeravtale for deg og din bedre halvdel.

Amalie Høivang

Advokat

Mob:   48 07 33 98

Tel:      33 52 42 00

Mail:    AH@hoivang.no

Folkebadet.no