Retten har ikke tid – barna rammes

27. august 2012

Manglende kapasitet i Sandefjord tingrett truer rettssikkerheten, mener Advokat-foreningen.

Et brev fra sorenskriver Knut Rønning i Sandefjord uroer Advokatforeningen i Vestfold. I brevet, varsler Rønning at flere berammede saker ikke vil bli gjennomført som planlagt, heller ikke innen lovpålagte frister.
Årsaken er reduserte budsjetter, pålagt nedbemanning i dommerstaben, sykdom og belastningsskader blant dommerne.

– Situasjonen for dommerne er urovekkende i seg selv. Dette vitner om en domstol som er nede i knestående, og vår bekymring er rettssikkerheten for publikum, sier Lene Høivang, leder i Advokatforeningen i Vestfold.

Les mer på sb.no

Folkebadet.no