Politianmeldte barnevernet

16. mai 2012

Advokatfullmektig Anne Grete M. Ytredal og advokat Lene Høivang har jobbet sammen om tre saker som gjelder fem barn. Nå har de politianmeldt barneverntjenesten i tre kommuner, samt barnevernsvakta, for det de mener er straffbar forsømmelse

Sandefjord-advokat Lene Høivang har jevnlig barneverns- saker. Men for første gang på ni år i yrket politianmelder hun barnevernet for ikke å ha gjort jobben sin. Det gjelder Sandefjord, Andebu og Tønsberg, samt barnevernsvakta i Vestfold.

– Det er svært kritikkverdig at barnevernstjenesten tør være så passive, sier Lene Høivang.

Les mer på www.sb.no

Folkebadet.no