På boligjakt? – Dette må du da være klar over

24. mai 2017

Til tross for at det å kjøpe bolig innebærer for de fleste en millioninvestering, bruker mange lengre tid på forutgående undersøkelser når de skal kjøpe seg ny mobil, enn det de gjør når de skal kjøpe bolig.
Å ikke gjøre grundige forundersøkelser, kan koste deg dyrt.

 

I dag omsettes det flere brukte boliger enn nybygg, hvilket innebærer at de fleste selger boligen sin med et såkalt » som den er» forbehold.
Dette betyr at du som kjøper, har fått overført mesteparten av ansvaret dersom det oppdages feil og mangler ved boligen i etterkant av overtakelsen. Oversikten nedenfor håper vi kan hjelpe deg å unngå å gå i boligkjøperfella.

HVA BETYR DET AT BOLIGEN ER SOLGT «SOM DEN ER»?

Når boligen er solgt «som den er» foreligger det bare en mangel ved boligen dersom du klarer å bevise at:

1.     Selger visste om feilen ved boligen og har unnlatt å informere deg om det.Eksempelvis dersom selger har unnlatt å informere deg om at det har vært en taklekkasje i boligen som ikke har blitt rettet opp i.

Eksempelvis dersom selger har unnlatt å informere deg om at det har vært en taklekkasje i boligen som ikke har blitt rettet opp i.

2.     Selger har gitt en uriktig opplysning om boligen.
Eksempelvis: Det ble opplyst at boligen var tilkoblet offentlig vann- og avløpsnett, men det viste seg at boligen kun var koblet til septiktank.

3.     Boligen fremstår i vesentlig dårlige stand enn det du hadde grunn til å regne med utfra kjøpesummen og forholdene ved boligen for øvrig.

VIKTIG MED FORUTGÅENDE UNDERSØKELSER
Det er viktig å undersøke boligen nøye og lese alle dokumenter godt, det være seg prospekt, takstrapport, egenerklæring fra selger m.v. Vi anbefaler også å engasjere en takstmann til å være med å undersøke boligen og gi en uttalelse på hvilken stad boligen er i.
Vær nysgjerrig og be gjerne om mer dokumentasjon. Er det for eksempel opplyst at badet nylig er pusset opp av fagfolk, be om dokumentasjon på hvem dette er og hva de har utført.
Du som kjøper blir regnet som å ha akseptert feil og mangler som var synlige på visning.
Kjøp aldri bolig usett eller uten takstrapport.

Å INNGI BUD ER JURIDISK BINDENDE
Dersom du er usikker på enkelte forhold ved boligen er det klokt å ta forbehold om utbedring i et eventuelt bud. Dette forbeholdet må utferdiges skriftlig og samtidig med budgivningen. Husk at du er juridisk bundet til å kjøpe boligen når du har avgitt bud, og det er liten sjanse til å få selger i etterkant med på å godta et forbehold som ikke er avgitt samtidig med budet.

OVERTAKELSEN
Du får ofte et helt annet overblikk av boligen når selgers møbler og inventar er borte. Vær nøye også i denne fasen. Oppdager du feil eller mangler denne dagen, bør disse skrives ned i overtakelsesprotokollen og hold om nødvendig tilbake en del av kjøpesummen tilsvarende det du mener det vil koste for deg å få feilen utbedret. Slik tilbakeholdelse er imidlertid ikke risikofritt, da du kan risikere å måtte betale forsinkelsesrente dersom du ikke får selger med på at det du har påpekt utgjør en mangel ved boligen.

NÅR DU HAR FLYTTET INN ER HURTIG REKLAMSJON VIKTIG
Dersom feilene først viser seg etter at du har flyttet inn er det viktig at du fremsetter reklamasjon så fort som mulig. Du trenger ikke ha full oversikt over forholdet før du sender en reklamasjon. Du kan være helt generell i din første reklamasjon til selger, og heller fremsette em mer spesifikk reklamasjon etter at du har vært i kontakt med fagfolk.

FORSIKRINGSDEKNING PÅ ADVOKATUTGIFTER
Gjennom din bolig- eller innboforsikring har du som regel rettshjelpdekning. Det innebærer at du kan ha krav på dekning av utgifter til juridisk bistand dersom det oppstår tvist mellom deg og selger tilknyttet et boligkjøp. De fleste forsikringsselskapene dekker utgiftene dine til advokat etter at det har oppstått tvist, dog begrenset oppad til kr. 100.000, med en egenandel pålydende totalt 25 %.

DU MISTER KRAVET DITT DERSOM DU TAR TAK FOR SENT
Alle våre advokater har høy kompetanse til å hjelpe deg som har havnet i en slik situasjon. I disse sakene er det viktig å agere raskt for at du ikke skal stå i fare for å miste kravet ditt som følge av for sen reklamasjon eller foreldelse. Nøl derfor ikke med å søke juridisk bistand!

Advokatfirmaet Høivang i Sandefjord og Larvik
Telefon: 33 52 42 00
Epost: post@hoivang.no
Folkebadet.no