Høivang-bloggen

TYDELIG STRATEGISK EFFEKTIV

NORSK BARNEVERN – BRYTER MENNESKERETTIGHETENE

3. mars 2020

Det er på tide at norsk barnevern tar inn over seg at de må jobbe på en annen måte for å ivareta menneskerettighetene til både barn og foreldre. Det er det biologiske familieliv som er beskyttet av menneskerettighetene og som således skal kjempes for.

Les mer

«HEKSEJAKT» ER MER VANLIG ENN DU TROR

3. mars 2020

Det er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 2 A-2, første ledd, bokstav d at arbeidstakere kan alltid varsle via advokat. Denne bestemmelsen er viktig for alle å ha kunnskap om dersom en plutselig skulle komme i en situasjon hvor varsling blir aktuelt å vurdere. Vi vil påstå at dette er eneste måten å sikre at varslernes rettigheter blir ivaretatt allerede før varsling har skjedd.

Les mer

Advokatfirmaet Høivang brakte inn polititabbe til spesialenheten for politisaker

30. oktober 2019

Vi er takknemlig over at lokalavisen tok vår unge klient på alvor. Det ble et godt og følelsesladet møte. Politiet og politijuristene har et viktig samfunnsoppdrag. Når rammevilkår og styring svikter, rammer […]

Les mer

På boligjakt? – Dette må du da være klar over

24. mai 2017

Til tross for at det å kjøpe bolig innebærer for de fleste en millioninvestering, bruker mange lengre tid på forutgående undersøkelser når de skal kjøpe seg ny mobil, enn det […]

Les mer

Dette bør du vite ved oppsigelse

25. april 2017

Dersom arbeidstaker eksempelvis ikke gjør jobben sin godt nok, gjentatte ganger kommer for sent eller opptrer illojalt mot arbeidsgiver kan vedkommende risikere oppsigelse eller avskjed.

Les mer

Seks tips ved samlivsbrudd

1. mars 2017

Det å oppleve samlivsbrudd er ofte opprivende. Mange opplever det vanskelig å holde hode klart når alt det praktiske og økonomiske skal gjennomgås og fordeles.

Les mer

Vi har flyttet vårt avdelingskontor i Larvik til nye lokaler

4. desember 2014

Vi har flyttet vårt avdelingskontor i Larvik til nye flotte lokaler på Torget i Larvik. Ny besøksadresse i Larvik er således Bredochsgt.1.

Les mer

Advokatfirmaet Høivang retter igjen fokus på rettssikkerheten

5. november 2014

Den offentlige salærsatsen er for lav, det rammer de svakeste i samfunnet.

Les mer

Advokatvirksomheter er i sterk vekst

22. oktober 2014

Vestfoldinger har mer og mer behov for advokatbistand. Økningen har vært formidabel både for privatpersoner og bedrifter de siste åtte årene: 44 prosent.

Les mer

Advokatfirmaet Høivang feirer 10 år også i Larvik

31. mars 2014

Vi ønsker å feire vårt 10-års jubileum også på vårt avdelingskontor i LARVIK. Kom å feire sammen med oss tirsdag 8. april 2014 kl. 17.00 – 19.00

Les mer
Folkebadet.no