Fylkesmannen: Andebu kommune brøt også loven

16. mars 2013

I mai i fjor klaget sandefjordsadvokat Lene Høivang barnevernstjenesten i Andebu kommune inn til Fylkesmannen i Vestfold. Klagen gikk på manglende anmeldelse av bestefaren, som hadde forgrepet seg seksuelt på de tre kusinene, og dermed avverging av fortsatt seksuelle overgrep mot jentene. Fylkesmannen tok advokat Lene Høivangs klage til følge.

Nå konkluderer også Fylkesmannen med feil. Barnevernet i Andebu har ikke overholdt barnehagelovens krav om å følge opp bekymringsmeldinger (§ 4–3 jf. § 1-1). Videre har barneverntjenesten ikke overholdt forvaltningsloven om å notere muntlige opplysninger av betydning for saken (§ 6-1), i dette tilfelle barneverntjenestens egne vurderinger.

Les mer på sb.no

Folkebadet.no