Psykisk helsevern

Psykisk helsevern er undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever. Tvungent psykisk helsevern er undersøkelser, behandling, pleie og omsorg uten at det er gitt samtykke fra den det måtte gjelde.

Dersom spesialhelsetjenesten treffer et vedtak om tvungent psykisk helsevern, eller dersom du samtykker til å bli underlagt tvungent psykisk helsevern, kan vedtaket i etterkant påklages til kontrollkommisjonen. Kontrollkommisjonen er klageinstans for vedtak om tvungent psykisk helsevern, og andre vedtak om tvang. Denne klageinstansen skal sikre pasientenes rettssikkerhet i møte med psykisk helsevern, og de behandler klager på vedtak om etablering, opprettholdelse og opphør av tvungent psykisk helsevern.

Klage på medisinering av pasienter kan påklages til fylkesmannen.

Som pasient underlagt tvunget psykisk helsevern kan du også ha krav på ulike rettigheter, herunder blant annet individuell plan. Mottar du ikke det du har rett på? Da kan også dette påklages.

Dersom dette skjer med deg har både du som pasient og dine pårørende mulighet og rett til å påklage vedtakene. Ved klage til kontrollkommisjonen eller fylkesmannen over vedtak etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern har pasienten rett til å la seg bistå av advokat.

Vårt kontor kan bistå deg i forbindelse med klage til kontrollkommisjonen eller fylkesmannen. Vi kan forberede deg før behandlingen av klagen, og vi kan bistå deg under selve behandlingen av klagen. Det er ofte mulighet for å få fri rettshjelp i klage over tvangsvedtak.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en e-post eller ring på tlf 33 52 42 00 og sammen kommer vi frem til den beste lønsingen for deg.

Kontakt oss idag

På boligjakt? – Dette må du da være klar over

24. mai 2017

Til tross for at det å kjøpe bolig innebærer for de fleste en millioninvestering, bruker mange lengre tid på forutgående undersøkelser når de skal kjøpe seg ny mobil, enn det […]

Les mer
Folkebadet.no