Forsvarer

Er du mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har du som hovedregel rett til å la deg bistå av forsvarer på ethvert trinn av en straffesak. I mange tilfeller kan du ha krav på en offentlig oppnevnt forsvarer. Det vil si at det offentlige dekker utgiftene til din forsvarsadvokat. Dette gjelder særlig ved pågripelse, fengsling og varetektsfengsling, samt ved hovedforhandling (inkludert etterarbeid, som f.eks. gjennomgang av dom og anke av dom). Krav på forsvarer under etterforskningen avhenger av hvilken type sak som faktisk etterforskes, og om det foreligger særlig behov for bistand. Du har også krav på forsvarer ved en tilståelsessak, men her er det derimot noen unntak. Er du rammet av et besøks- og/eller et kontaktforbud har du krav på forsvarer dersom du ønsker å få forbudet mot deg rettslig behandlet.

Forsvareren har taushetsplikt om alt som fremkommer i saken, og alt som blir fortalt dem direkte av siktede/tiltalte i private klientmøter.

Du kan selv velge hvem du ønsker at skal være din forsvarer. Vårt kontor har god erfaring med å opptre som forsvarere i straffesaker, og vi hjelper gjerne deg som har blitt mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt (herunder gjennomgang og vurdering av dom, anke eller evt. benådning) i en straffesak.

En forsvarer skal ivareta den siktedes eller tiltaltes interesser og rettigheter i saken, samt gi råd om dette. Vi kan også bistå med å søke erstatning dersom du vil kreve erstatning for urettmessig straffeforfølgning. I et slik tilfelle vil du ha krav på fri rettshjelp.

 

Usikker på hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en e-post eller ring på tlf 33 52 42 00 og sammen kommer vi frem til den beste lønsingen for deg.

Kontakt oss idag

NORSK BARNEVERN – BRYTER MENNESKERETTIGHETENE

3. mars 2020

Det er på tide at norsk barnevern tar inn over seg at de må jobbe på en annen måte for å ivareta menneskerettighetene til både barn og foreldre. Det er det biologiske familieliv som er beskyttet av menneskerettighetene og som således skal kjempes for.

Les mer
Folkebadet.no