Bistandsadvokat

Dersom du er fornærmet i en straffesak eller er etterlatt som følge av en straffbar handling, kan du ha rett på bistandsadvokat som dekkes av det offentlige. Eksempler på saker hvor det vil være tilfellet, er hvis noen har brutt besøks- eller kontaktforbud de har mot deg, mishandling i nære relasjoner, voldtekt, og liknende alvorlige saker. Ta gjerne kontakt med oss om du er utsatt for en straffbar handling og er usikker på om du har rett på bistandsadvokat.

For å ha krav på bistandsadvokat forutsettes det at forholdet blir anmeldt. Er du usikker på om hendelsen du er blitt utsatt for kan anmeldes? De samme straffebestemmelsene som gir rett på bistandsadvokat gir deg også etter lov om fri rettshjelp rett på 3 timer gratis hjelp av advokat for å diskutere saken din, få informasjon om de rettslige sidene ved saken, rådgivning rundt anmeldelse samt prosessen videre dersom du ønsker å anmelde forholdet.

En bistandsadvokat skal ivareta rettighetene til fornærmede og/eller etterlatte i en straffesak i forbindelse med etterforskningen av saken og under en eventuell hovedforhandling. Bistandsadvokatens oppgave er også å fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen, samt bistå med å søke om voldsoffererstatning.

Vårt kontor har lang og god erfaring med å opptre som bistandsadvokater i straffesaker, og vi vil gjerne hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter i en ellers vanskelig situasjon.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en e-post eller ring på tlf 33 52 42 00 og sammen kommer vi frem til den beste lønsingen for deg.

Kontakt oss idag

Advokatfirmaet Høivang brakte inn polititabbe til spesialenheten for politisaker

30. oktober 2019

Vi er takknemlig over at lokalavisen tok vår unge klient på alvor. Det ble et godt og følelsesladet møte. Politiet og politijuristene har et viktig samfunnsoppdrag. Når rammevilkår og styring svikter, rammer […]

Les mer
Folkebadet.no