Fast eiendom

Krangler du med naboen, er det greit å vite at det finnes lover som regulerer naboforhold. Har du problemer med leietaker eller utleier finnes det en lov om dette, men det er viktig å se denne i lys av leiekontrakten. Som utleier er det spesielt viktig at man sikrer sine rettigheter i kontrakten, ettersom loven er skrevet for å beskytte leietaker spesielt.

Dersom du er i ferd med å kjøpe eller selge eiendom, kan det være greit å vite at du ikke trenger å benytte megler for å selge dersom du allerede har en kjøper. Det finnes regler om hva du kan gjøre dersom det er mangler eller forsinkelser som hindrer at du får brukt eiendommen som ønsket, men også dette kan avhenge av hva som er avtalt ved kjøpet. Det samme gjelder oppføring av ny bolig eller søknad om endring av bolig.

Dersom du ønsker å innløse eller øke festeavgiften for en festet tomt, vil du måtte fylle vilkårene loven setter for dette. Bortfester kan dessuten ved enkelte tilfeller kreve økning i festeavgiften.

Vær oppmerksom på at bolig- eller innboforsikring ofte dekker juridisk bistand ved konflikter om fast eiendom. Sjekk med ditt forsikringsselskap om dette gjelder deg.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en e-post eller ring på tlf 33 52 42 00 og sammen kommer vi frem til den beste lønsingen for deg.

Kontakt oss idag

NORSK BARNEVERN – BRYTER MENNESKERETTIGHETENE

3. mars 2020

Det er på tide at norsk barnevern tar inn over seg at de må jobbe på en annen måte for å ivareta menneskerettighetene til både barn og foreldre. Det er det biologiske familieliv som er beskyttet av menneskerettighetene og som således skal kjempes for.

Les mer
Folkebadet.no