Enterpriserett

Entrepriserett regulerer rettsforholdet mellom byggherrer og entreprenører ved utførelsen av et bygge- og anleggsprosjekt.

Vi kan bistå byggherre- eller entreprenørsiden med å unngå tvister i slike kontraktsforhold, og til å løse tvister som allerede har oppstått. Vi gir rådgivning og veiledning om lover og regler som gjelder før kontrakt er inngått, regler mellom oppdragsgivere, konsulenter og materialleverandører, samt hvilken bakgrunnsrett som gjelder dersom ikke annet er avtalt. Vi kan hjelpe med å avgjøre hvilken type entrepriseform som er hensiktsmessig og hvilken norsk standard som passer best til ditt prosjekt, eller om norsk standard i det hele tatt er hensiktsmessig å bruke. Vårt kontor kan således tilby bistand fra planleggingsstadiet, under gjennomføring, og til oppdraget/prosjektet er utført.

Vi har god erfaring med disse type saker både for den alminnelige domstol og voldgiftsdomstol.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en e-post eller ring på tlf 33 52 42 00 og sammen kommer vi frem til den beste lønsingen for deg.

Kontakt oss idag

ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG

28. desember 2023

Vi har ledig plass for advokat/advokatfullmektig! Vi ser etter kandidat som er faglig dyktig og med personlig egnethet for arbeid som advokat/advokatfullmektig. Vi har og plass for Masterstudent på skriveplass […]

Les mer
Folkebadet.no