Barnevern

En tvist med barnevernstjenesten i kommunen der du og barna bor kan føles vanskelig, inngripende og frustrerende for foreldre.

En barnevernssak starter med at det kommer inn en bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Det blir deretter opprettet undersøkelsessak hos barnevernstjenesten. I en undersøkelsessak skal barnets omsorgssituasjon undersøkes dersom det er grunn til å anta at barnet eller familien trenger hjelp fra barnevernstjenesten.

Når barneverntjenesten er ferdig med sin undersøkelsessak kan utfallet av denne være at saken avsluttes eller at barnevernet treffer vedtak om å igangsette frivillige tiltak i samarbeid med foreldrene. Videre kan barnevernet be om at fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker treffer tvangsvedtak om hjelpetiltak eller omsorgsplassering mot barnets eller foreldrenes vilje. Det er kun i saker hvor barnevernet mistenker at det er akutt fare at de kan treffe akuttplasseringsvedtak og ta barnet ut av hjemmet uten å drøfte dette med foreldrene og forsøke å hjelpe dem på andre måter.

Dersom det blir truffet vedtak mot foreldrenes vilje finnes det klagemuligheter. I denne sammenheng minner vi om at barnevernssaker gir krav på fri rettshjelp.

Er du i tvist med barneverntjenesten? Lurer du på hva du kan gjøre og hvilke rettigheter du og/eller barnene har i en tvist med barneverntjenesten? Ta kontakt med oss for rådgivning og veiledning.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en e-post eller ring på tlf 33 52 42 00 og sammen kommer vi frem til den beste lønsingen for deg.

Kontakt oss idag

Advokatfirmaet Høivang brakte inn polititabbe til spesialenheten for politisaker

30. oktober 2019

Vi er takknemlig over at lokalavisen tok vår unge klient på alvor. Det ble et godt og følelsesladet møte. Politiet og politijuristene har et viktig samfunnsoppdrag. Når rammevilkår og styring svikter, rammer […]

Les mer
Folkebadet.no