Barnerett

Har du gjennomgått et samlivsbrudd med mor eller far til deres felles barn, og er dere uenige om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær? Er du usikker på hva som er dine rettigheter, og hvordan prosessen i slike konflikter er?

Vårt kontor kan tilby bistand fra en konflikt oppstår og frem til det foreligger en endelig løsning i saken. Herunder kan vi komme med rådgivning tilknyttet spørsmål om foreldreansvar og samvær, eventuelle sikkerhetsmekanismer og vilkår rundt samvær, samt rådgivning rundt bidragsplikt og samværskostnader.

Barnefordelingssaker er vanskelige, særlig for foreldre som står midt i en slik konflikt. En slik konflikt kan påvirke deg som forelder på en svært tyngende måte, og da kan det være godt å få hjelp fra en profesjonell part som kan realitetsorientere deg, samt forklare og hjelpe deg gjennom en ellers veldig vanskelig prosess. Vårt firma har mye erfaring og god kompetanse i barnefordelingssaker, også i tilfeller der det foreligger ekstra utfordringer, og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Saker om barnefordeling kan være dekket av fri rettshjelp.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en e-post eller ring på tlf 33 52 42 00 og sammen kommer vi frem til den beste lønsingen for deg.

Kontakt oss idag

NORSK BARNEVERN – BRYTER MENNESKERETTIGHETENE

3. mars 2020

Det er på tide at norsk barnevern tar inn over seg at de må jobbe på en annen måte for å ivareta menneskerettighetene til både barn og foreldre. Det er det biologiske familieliv som er beskyttet av menneskerettighetene og som således skal kjempes for.

Les mer
Folkebadet.no