NAV / Trygderett

Er utregningsgrunnlaget for sykepengene eller arbeidsavklaringspengene feil, eller er overgangsstønad avslått? Kanskje har du fått vedtak om tilbakebetaling på grunn av feil utbetalt ytelse? Det er viktig å klage på NAV-vedtak innen den fastsatte fristen. En klage skal vise hvorfor du mener vedtaket er feil, og rette seg mot de lovene og reglene som NAV selv benytter. Våre advokater kjenner den omfattende trygdelovgivningen, og kan bistå deg med å klage.

På visse vilkår er klage over NAV-vedtak omfattet av fri rettshjelp. NAV kan også bli pålagt å betale nødvendige kostnader du har hatt til omgjøring av vedtaket dersom du får medhold.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en e-post eller ring på tlf 33 52 42 00 og sammen kommer vi frem til den beste lønsingen for deg.

Kontakt oss idag

Advokatfirmaet Høivang brakte inn polititabbe til spesialenheten for politisaker

30. oktober 2019

Vi er takknemlig over at lokalavisen tok vår unge klient på alvor. Det ble et godt og følelsesladet møte. Politiet og politijuristene har et viktig samfunnsoppdrag. Når rammevilkår og styring svikter, rammer […]

Les mer
Folkebadet.no