NAV / Trygderett

Er utregningsgrunnlaget for sykepengene eller arbeidsavklaringspengene feil, eller er overgangsstønad avslått? Kanskje har du fått vedtak om tilbakebetaling på grunn av feil utbetalt ytelse? Det er viktig å klage på NAV-vedtak innen den fastsatte fristen. En klage skal vise hvorfor du mener vedtaket er feil, og rette seg mot de lovene og reglene som NAV selv benytter. Våre advokater kjenner den omfattende trygdelovgivningen, og kan bistå deg med å klage.

På visse vilkår er klage over NAV-vedtak omfattet av fri rettshjelp. NAV kan også bli pålagt å betale nødvendige kostnader du har hatt til omgjøring av vedtaket dersom du får medhold.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en e-post eller ring på tlf 33 52 42 00 og sammen kommer vi frem til den beste lønsingen for deg.

Kontakt oss idag

ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG

28. desember 2023

Vi har ledig plass for advokat/advokatfullmektig! Vi ser etter kandidat som er faglig dyktig og med personlig egnethet for arbeid som advokat/advokatfullmektig. Vi har og plass for Masterstudent på skriveplass […]

Les mer
Folkebadet.no