Arbeidsrett

Arbeidsrett er et komplekst fagfelt med mange vanskelige problemstillinger.

Vi kan gi deg som arbeidsgiver eller arbeidstaker råd og veiledning i de forskjellige prosessene og problemstillingene et arbeidsforhold kan skape. Herunder blant annet lovverket rundt arbeidsforhold, ansettelsesforhold, arbeidsavtale, arbeidsinstruks, tariffavtale, særavtale, lojalitetsforhold, konkurranseklausuler, taushetsplikterklæring, sykemeldinger, oppsigelse, avskjed, sluttpakke, prosess rundt nedbemanning og omstrukturering. Vi kan bistå i både møter og forhandlinger, herunder blant annet i de obligatoriske drøftelsesmøtene som må avholdes mellom arbeidsgiver og arbeidstaker før man eventuelt fatter beslutning om oppsigelse.

Dersom det oppstår en arbeidsrettslig tvist som ikke lar seg løse på en minnelig måte, kan vi bistå deg med å bringe saken inn for rettssystemet. Dette er noe vi har god erfaring med og har gode resultater fra. Arbeidsrettslige saker er også i noen tilfeller dekket av fri rettshjelp.

Har du som arbeidsgiver eller arbeidstaker noen spørsmål vedrørende arbeid og arbeidsrett? Ta kontakt med oss. Vi vil veldig gjerne hjelpe deg.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en e-post eller ring på tlf 33 52 42 00 og sammen kommer vi frem til den beste lønsingen for deg.

Kontakt oss idag

NORSK BARNEVERN – BRYTER MENNESKERETTIGHETENE

3. mars 2020

Det er på tide at norsk barnevern tar inn over seg at de må jobbe på en annen måte for å ivareta menneskerettighetene til både barn og foreldre. Det er det biologiske familieliv som er beskyttet av menneskerettighetene og som således skal kjempes for.

Les mer
Folkebadet.no