Arbeidsrett

Arbeidsrett er et komplekst fagfelt med mange vanskelige problemstillinger.

Vi kan gi deg som arbeidsgiver eller arbeidstaker råd og veiledning i de forskjellige prosessene og problemstillingene et arbeidsforhold kan skape. Herunder blant annet lovverket rundt arbeidsforhold, ansettelsesforhold, arbeidsavtale, arbeidsinstruks, tariffavtale, særavtale, lojalitetsforhold, konkurranseklausuler, taushetsplikterklæring, sykemeldinger, oppsigelse, avskjed, sluttpakke, prosess rundt nedbemanning og omstrukturering. Vi kan bistå i både møter og forhandlinger, herunder blant annet i de obligatoriske drøftelsesmøtene som må avholdes mellom arbeidsgiver og arbeidstaker før man eventuelt fatter beslutning om oppsigelse.

Dersom det oppstår en arbeidsrettslig tvist som ikke lar seg løse på en minnelig måte, kan vi bistå deg med å bringe saken inn for rettssystemet. Dette er noe vi har god erfaring med og har gode resultater fra. Arbeidsrettslige saker er også i noen tilfeller dekket av fri rettshjelp.

Har du som arbeidsgiver eller arbeidstaker noen spørsmål vedrørende arbeid og arbeidsrett? Ta kontakt med oss. Vi vil veldig gjerne hjelpe deg.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe?

Send oss en e-post eller ring på tlf 33 52 42 00 og sammen kommer vi frem til den beste lønsingen for deg.

Kontakt oss idag

På boligjakt? – Dette må du da være klar over

24. mai 2017

Til tross for at det å kjøpe bolig innebærer for de fleste en millioninvestering, bruker mange lengre tid på forutgående undersøkelser når de skal kjøpe seg ny mobil, enn det […]

Les mer
Folkebadet.no