Camilla
Rikstad Jacobsen

Advokatfullmektig

Camilla Rikstad Jacobsen er jurist med Masterstudiet i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun arbeidet som leder i «Jusstudentene» ved siden av studiene.

Jacobsen kan bistå innenfor de fleste juridiske fagområder, herunder familierett, eiendom, arv og skifte, kontrakt, barnevern og strafferett.


33 52 42 00
camilla.jacobsen@hoivang.no

Folkebadet.no