Advokatfirmaet Høivang vant igjen frem med erstatningskrav

5. mars 2014

Advokat Lene Høivang avbildet her

To menn ble frikjent for forsettlig voldtekt og erstatning i Sandefjord tingrett. Nå har kvinnen fått voldsoffererstatning.

– Vi forstår avgjørelsen i retten slik at frifinnelsen ikke handler om at retten ikke har trodd på fornærmede. Frifinnelsen synes å ha sin begrunnelse i det svært strenge strafferettslige beviskravet, sa advokat Anne Grete M. Ytredal i Advokatfirmaet Høivang like etter at dommen om frikjennelsen falt i desember.

– Det samme, strenge beviskravet kreves ikke når det søkes om voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning fant det klart sannsynlig at kvinnen hadde blitt utsatt for en grovt uaktsom voldtekt. Derfor vant hun fram, sier advokat Ytredal.

– Hva betyr det for kvinnen å få denne erstatningen?
– For henne er ikke erstatningsbeløpet det viktigste. Det helt vesentlige for henne er at hun nå blir trodd, at hun virkelig er blitt utsatt for en voldtekt og et overgrep, sier hun.

Les mer på sb.no

Folkebadet.no