Advokatfirmaet Høivang understreker viktigheten av å ha kunnskap om «voldshjulet» i saker vedrørende vold i nære relasjoner.

27. september 2013

Mange lurer på hvorfor voldsutsatte kvinner går tilbake til sin egen gjerningsmann.

Etter utøvet vold kommer gjerne det som omtales som «hvetebrødsdagene». Der lover voldsutøveren bot og bedring, kommer med blomster eller gaver og ber om tilgivelse. Samtidig lover han at dette aldri skal skje igjen. Den voldsutsatte partner er ofte sliten, redusert og nedtrykt over tid, og velger å tro partneren. Så gjentar det samme mønsteret seg med nye krenkelser, forteller advokat Lene Høivang. 

Les mer på op.no

Folkebadet.no