Advokatfirmaet Høivang talte voldtektsofrenes sak

20. juni 2013

Politimester Rune B. Hansens leserinnlegg om at straffenivået for sovevoldtekter er for høyt vekker sterke reaksjoner hos både bistands- og forsvarsadvokater. Blant de som reagerer er advokat Lene Høivang, som stilte til radiodebatt på Vestfoldsendingen idag.

Høivang gleder seg over at politimesteren gir sin tilslutning til den generelle straffeskjerpelse som har funnet sted.

– Men jeg er ikke enig i at straffeutmålingen er for unyansert. Jeg kan heller ikke være enig i at straffenivået for sovevoldtekt er verken urimelig eller rammer urimelig hardt, sier Høivang. 

Advokat Høivang uttaler videre at Høyesterett allerede har nyansert seg på flere områder.

– Lovgiver og Høyesterett har velfunderte begrunnelser for hvilke hensyn som gjør seg gjeldende for hvordan samfunnet ser på seksualforbrytelser og herunder hva som er riktig straff for disse, mener Høivang.

Høivang legger til at hun synes Høyesterett har humane og etisk riktige vurderinger av hvilke skadevirkninger offeret i voldtektssaker opplever i etterkant av overgrepet.

Les mer på www.nrk.no

Folkebadet.no