Advokatfirmaet Høivang er engasjert i Advokatforeningens arbeid for å fremme rettssikkerhet og menneskerettigheter

13. juni 2013

Advokat Lene Høivang er leder i Vestfold krets av Den Norske Advokatforeningen og fronter Advokatforeningens bekymring for uverdige forhold på glattceller og lovbrudd fra staten.

Manglende fengselsplasser er også et problem for publikum, da politiet er opptatt med å kjøre fangene på langtransport til fengsler langt unna – i stedet for å ha tilgjengelige ressurser med synlig og tilgjengelig politi når publikum trenger det.

Les mer på www.op.no og følgende link: http://www.op.no/nyheter/article6697546.ece

Folkebadet.no