Advokatfirmaet Høivang brakte inn polititabbe til spesialenheten for politisaker

30. oktober 2019

Vi er takknemlig over at lokalavisen tok vår unge klient på alvor. Det ble et godt og følelsesladet møte. Politiet og politijuristene har et viktig samfunnsoppdrag. Når rammevilkår og styring svikter, rammer det publikum. Det er ekstra alvorlig når det svikter i de mest alvorlige sakene og den mest sårbare gruppen, nemlig barna. Vi håper denne jentas modige stemme når de sentrale politikere og ledelse i politiNorge. Dette handler nemlig om så mye mer enn bare den enkelte politijurists «glipp». Det handler om ressursknapphet, styring og ledelse.

Les mer på sb.no

Foto: Lars Hjalmarsson

Folkebadet.no