Tydelig strategisk effektiv

Ingen saker er like, og hver sak krever skreddersøm for å oppnå best mulig resultat. Vi bruker vår fagkunnskap og menneskeekspertise for å kjempe din sak, og velger alltid den smarteste og mest effektive veien til målet.

Vi bruker vår fagkompetanse og menneskekunnskap for å løse din sak på en måte som du blir fornøyd med.

Vi er tydelige og modige for deg i vårt valg av strategi og løsning.

NORSK BARNEVERN – BRYTER MENNESKERETTIGHETENE

3. mars 2020

Det er på tide at norsk barnevern tar inn over seg at de må jobbe på en annen måte for å ivareta menneskerettighetene til både barn og foreldre. Det er det biologiske familieliv som er beskyttet av menneskerettighetene og som således skal kjempes for.

Les mer

«HEKSEJAKT» ER MER VANLIG ENN DU TROR

3. mars 2020

Det er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 2 A-2, første ledd, bokstav d at arbeidstakere kan alltid varsle via advokat. Denne bestemmelsen er viktig for alle å ha kunnskap om dersom en plutselig skulle komme i en situasjon hvor varsling blir aktuelt å vurdere. Vi vil påstå at dette er eneste måten å sikre at varslernes rettigheter blir ivaretatt allerede før varsling har skjedd.

Les mer
Folkebadet.no